06-185 66 407 - Minervaweg - P1 Nijhof, Baarn info@beqwaam.nl

Boeken bedrijfsuitje - Vette Kruk maken

Klik HIER om terug te keren naar Home Pagina 

VOORWAARDEN:
Na confirmatie door Beqwaam maakt u het cursusgeld over op NL36INGB0005268800 t.n.v. tureluurs te Baarn  ovv.   VOORNAAM + WORKSHOPNAAM + DATUM

  1. Uw voornaam is onze referentie.
  2. Wanneer wij het bedrag hebben ontvangen krijgt u een plek toegewezen.
  3. Mocht u toch afzien van de workshop: “Laat het ons AUB weten, we kunnen dan andere cursisten met die plek blij maken”.
  4. De volgorde van binnenkomst van deze aanbetaling bepaalt de volgorde van reserveringen. Helaas zitten sommige workshops snel vol. Hierna is de deelname definitief en ontvangt u van ons een e-mail bevestiging.Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kunt u annuleren, wij zullen u een andere cursusdatum aanbieden. Daarna zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 50% van de prijs van de geboekte workshop. Wij storten dan dus 50% van het cursusgeld retour naar uw bank.
  5. Bij 2 of 3 personen laten wij de workshops al doorgaan. U krijgt daarvan ong. 1 week vooruit bericht (cursisten schrijven meest in op Zo/Ma). We zoeken dan een andere plek, of u krijgt uw geld retour.
  6. Kortingen: kortingen gelden nooit korting op korting. U krijgt de hoogste van de twee.
  7. Prijzen zijn incl BTW voor particulieren. Wij rekenen EX BTW voor bedrijven. Zie ook onze site.

EVT VOORRIJKOSTEN (WORKSHOPS OP LOKATIE)
BEQWAAM OP LOKATIE: BEDRIJFSUITJES ONDER ANDERE
Voorwerkkosten standaard: €35,-
+ reiskosten : €0,25 c/km

CONTACT EN ROUTE
Adres gegevens, route en dergelijke vindt u hier.

AANSPRAKELIJKHEID
BeQwaam is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en op weg naar of van Beqwaam en
schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan activiteiten.
Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de activiteiten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BeQwaam. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door BeQwaam voor het desbetreffende uitje/evenement ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-.

INSTRUCTIE VAN DE CURSUSLEIDING/ VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Het is de deelnemers bekend, dat met de omgang van hand-, elektrische, aanverwante gereedschappen en materiaal bij hen of anderen verwondingen of beschadigingen kunnen worden veroorzaken. Het is daarom van groot belang de aanwijzingen van de begeleiding onvoorwaardelijk op te volgen.
Veiligheids- en beschermingsuitrusting zoals laskappen, veiligheidsbrillen, gehoorbeschermers zijn voorradig. Andere middelen zoals kleding, dienen door de deelnemer zelf te worden meegebracht en volgens de hiervoor geldende voorschriften te worden gebruikt en toegepast. Deelnemers die zich niet aan deze aanwijzingen van de begeleiders houden, die geen beschermingsuitrusting (willen) gebruiken of onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen, kunnen door de cursusleiding van verdere deelname aan de cursus worden uitgesloten. Een kostenverrekening vindt in deze gevallen niet plaats.

Beqwaam wordt heel zelden, maar toch wel eens gevraagd voor een TV programma. In dat geval krijgt de opname voorrang en stellen wij u een alternatieve datum voor, uiteraard zonder meerkosten.

Hoewel volwassenen workshops, laten we soms ook jongeren toe, maar de minimum leeftijd voor lassen, houtbewerken is 16 jaar. Bel in geval van twijfel even.